Կազմակերպության անվանումը՝ Բիգտեխլայն ՍՊԸ

Հիմնադրման տարեթիվը՝ 2009թ․

Գործունեության հասցեն՝ ք․ Երևան, Սիմոն Վրացյան 73/1

Հարկային կոդ՝ 01012264